Przewóz ładunków płynnych

Przewóz ładunków płynnych – samochód lub naczepa, wyposażona w cysternę. Przeznaczone do transportu i czasowego magazynowania cieczy (produkty naftowe, produkty żywnościowe), ładunków sypkich, skroplonych gazów. Cysterny mogą być jednosekcyjne lub wielosekcyjne.

Cysterna samochodowa do przewozu ładunków płynnych bez zachowania określonych warunków temperaturowych

Ten typ cysterny przeznaczony jest do przewozu ładunków płynnych w warunkach temperatury dodatniej, zbiornik wyprodukowany z metalu. W takiej cysternie nie są zachowywane określone warunki temperaturowe.

Samochodowa cysterna izoterma

Zbiornik ten utrzymuje temperaturę ładunku w ciągu 24 godzin od chwili pełnego załadowania. Utrata temperatury podczas transportu wynosi 1-3 stopnie Celsjusza za każdą dobę transportu.

Samochodowa cysterna izoterma wyposażona w „płaszcz parowy”

Zbiornik ten posiada wszystkie charakterystyki takie same, jak samochodowa cysterna izoterma. Ponieważ jest dodatkowo wyposażony w „płaszcz parowy”, istnieje możliwość podgrzewania ładunku, jeżeli ładunek ma zbyt niską temperaturę i nie może zostać zlany podczas rozładunku. Podgrzewanie ładunku odbywa się za pomocą gorącej pary wodnej także w przypadku występowania takiej pary na firmie-odbiorcy.

Cysterna samochodowa z niezależnym ogrzewaniem.

Zbiornik tej klasy jest wyposażony w specjalny sprzęt do zachowania określonych warunków temperaturowych podczas całego procesu transportu.

Cysterny samochodowe do przewozu ładunków niebezpiecznych.

Takie cysterny należą do zbiorników ADR 1 – 9 klasy. Są one przeznaczone do przewozu ładunków niebezpiecznych według kodów grup towarowych.