Перевезення небезпечних вантажів – ADR

Загалом існує дев’ять класів небезпечних вантажів, а також кілька підкласів. Клас, до якого належить Ваш вантаж, впливає на процедуру його пакування, маркування та транспортування.

Основні класи небезпечних речовин:

 • клас 1 – вибухові речовини та вироби;
 • клас 2 – гази;
 • клас 3 – легкозаймисті рідини;
 • клас 4.1 – легкозаймисті тверді речовини;
 • клас 4.2 – речовини, схильні до самозаймання;
 • клас 4.3 – речовини, що виділяють легкозаймисті гази під час контакту з водою;
 • клас 5.1 – речовини, що окислюють;
 • клас 5.2 – органічні пероксиди;
 • клас 6.1 – токсичні речовини;
 • клас 6.2 – інфекційні речовини;
 • клас 7 – радіоактивні матеріали;
 • клас 8 – корозійні речовини;
 • клас 9 – інші небезпечні речовини та вироби.